Onderhoudsabonnement all-in op CV Combiketels door ons geplaatst

Dit abonnement gaat in na de 1e onderhoudsbeurt waarbij het toestel niet ouder mag zijn dan 24 maanden. (afhankelijk van merk)

Bestel nu!

Onder het all-in onderhoudsabonnement vallende diensten zijn:

  • Het 1 keer per jaar uitvoeren van een onderhoudsbeurt;
  • Pakkingen die volgens fabrieksvoorschrift vervangen dienen;
  • Tijdens het onderhoud zo nodig bijvullen/ontluchten;
  • Het verhelpen van storingen in het toestel, u betaalt geen voorrijkostenen materiaal;
  • Binnen 24 uur na melding een monteur bij storingen welke voor 11.00 uur bij ons gemeld zijn en zover als mogelijk zelfs nog dezelfde dag;
  • Maximale looptijd tot en met het 12e jaar, hierna kunt u een ander abonnement kiezen.

Niet onder het abonnement vallende diensten zijn

  • Storingen die zijn ontstaan door een probleem in nutsvoorzieningen, blikseminslag, bevriezing, kalkafzetting, verstopping of het niet tijdig bijvullen en/of ontluchten;
  • Het vervangen van het complete toestel, C.V.-en sanitair warmtewisselaar;
  • Reparaties aan installatiedelen buiten het toestel;
  • Als het toestel of delen daarvan niet goed bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

Ingangsdatum/looptijd

Het abonnement gaat in direct na de eerste onderhoudsbeurt, omstreeks dezelfde periode afhankelijk van de abonnements vorm nemen wij contact op voor het maken van een nieuwe afspraak voor de onderhoudsbeurt en wordt behoudens opzegging stilzwijgend verlengd.

Betalingen

Betalingen van de onderhoudsabonnementen doormiddel van:
Contante of pin betaling aan de monteur na de onderhoudsbeurt als u voor betaal optie 2 kiest.

Betalingen van reparaties c.q. onderdelen contant middels contante of pin betaling aan de monteur conform het bedrag op de werkbon.
Wij behouden ons het recht voor de abonnementsprijs i.v.m. kostenstijging middels een prijsstijging door te berekenen.


Bestel het All-in onderhoudsabonnement CV Combiketels op door ons geplaatste ketels

Uw voorletters en achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Merk CV-ketel

Type CV-ketel

Bouwjaar CV-ketel

Foto huidige situatie

Betaal opties:
Optie 1: Ik wil maandelijks betalen en verleen hierbij machtiging tot automatische afschrijving van de 1e onderhoud/inspectiebeurt (indien van toepassing) en maandelijkse afschrijving van de abonnementskosten.

Optie 2: Ik betaal de 1e onderhoud/inspectiebeurt (indien van toepassing) en of de abonnementskosten direct aan de monteur en doe dat telkens tot wederopzegging.

Indien gekozen voor automatische afschrijving:

Uw IBAN

Ten name van

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande:

- Bij toestellen die ouder zijn dan 3 jaar of niet door ons zijn geïnstalleerd, vindt voor aanvang van het contract altijd een toestelinspectie plaats a € 50,- incl. BTW.

Mocht blijken dat tijdens het uitvoeren van het onderhoud geen bijzonderheden worden geconstateerd, zullen wij bovenstaand bedrag niet in rekening brengen.

- Parkeerkosten worden tegen kostprijs doorberekend.

Wij bevestigen uw aanmelding per e-mail en nemen daarna telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de onderhoud/inspectiebeurt.