Ook de kanalen en ventilator van uw mechanisch afzuigsysteem heeft onderhoud nodig!

De vervuiling heeft een slechte afzuiging tot gevolg en veroorzaakt een overmaat aan vocht met de daarbij optredende bacterievorming en in ruimtes waar “gerookt” wordt een versneld bruin worden van plafonds en verfwerk. Door de overmaat aan vocht in de woning gaat het energie verbruik sterk omhoog.

Onderhoud van het ventilatie systeem wordt veelal als niet belangrijk beschouwd maar uit het bovenstaande kan u opmaken dat het zeer belangrijk is. Wij bieden u een onderhoudsprogramma aan voor het gehele systeem inclusief de kanalen. Om het onderhoud uit te kunnen voeren moet de afzuigventilator zich in de woning bevinden en moeten de kanalen zonder bouwkundige ingrepen bereikbaar zijn, meestal is dit geen probleem. De kanalen reinigen wij via de afzuigopeningen door middel van roterende borstels en stofafzuiging, zodat er geen vuil in de woning komt.

Bekende problemen zonder onderhoud mechanische ventilatie

 • Last van een droge keel, hoesten of branderige ogen.
 • Het idee dat uw huis nooit stofvrij is.
 • Schimmelplekken in de woning.
 • De ventilatieventielen zijn vies en vettig.
 • Uw ramen zijn beslagen.
 • U heeft een allergische reactie.
Mechanische ventilatie unit

Afname zuigkracht mechanische ventilatie

75%

Afzuigkracht na 2 jaar

33%

Afzuigkracht na 12 jaar

Mechanische ventilatie afstandbediening

De Nederlandse Installatie Maatschappij biedt

Alleen onderhoud Mechanisc Ventilatie Systeem (MV)

7per maand
 • Onderhoudsabonnement Mechanisch Ventilatie Systeem (MV)

Onderhoud Mechanische Ventilatie Unit (EV) gelijktijdig met CV onderhoud

3per maand
 • Onderhoud Mechanische Ventilatie Unit (EV) gelijktijdig met CV onderhoud

Eenmalig onderhoud Mechanisch Ventilatie Systeem (EMV)

146eenmalig
 • Eenmalig onderhoud Mechanisch Ventilatie Systeem (EMV)

Nog geen MV-unit of is deze aan vervanging toe?

ITHO CVE ECO-Fan

295eenmalig
 • Geen draadloze bediening

ECO-Fan met draadloze bediening

350eenmalig
 • Draadloze bediening voor bijv. uw badkamer

Extra draadloze bediening

55per stuk
 • Bedien uw MV-unit ook in een andere ruimte
De kosten verdienen zich zelf terug omdat deze unit 83% zuiniger is dan de oude wisselstroom motor.