Voorwaarden onderhoud Mechanische Ventilatie Unit (EV) gelijktijdig met CV onderhoud

Het abonnement start met een onderhoudsbeurt, eventuele reparaties vallen nog niet onder het abonnement.

Bestel!

Onder het basisonderhoudsabonnement vallende diensten zijn:

  • Het 1 keer per jaar uitvoeren gelijktijdig met het CV onderhoud het uitvoeren van een onderhouds-/inspectiebeurt.

Niet onder het basisabonnement vallende diensten zijn

  • Storingen die zijn ontstaan door een probleem in nutsvoorzieningen, blikseminslag, e.d.
  • Het vervangen van het complete MV-systeem.
  • Reparaties aan installatiedelen buiten het MV-systeem.
  • Als het toestel of delen daarvan niet goed of veilig bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

Betalingen

Betalingen van de onderhoudsabonnementen doormiddel van:

  • het invullen van de incasso machtiging.
  • een √©√©nmalige incasso machtiging afgeven aan de monteur na de onderhoudbeurt.
  • contante betaling aan de monteur na de onderhoudsbeurt.

Betalingen van reparaties c.q. onderdelen contant middels contante of pin betaling aan de monteur conform het bedrag op de werkbon.
Wij behouden ons het recht voor de abonnementsprijs i.v.m. kostenstijging middels een prijsstijging door te berekenen.


Bestel het onderhoud Mechanische Ventilatie Unit (EV) gelijktijdig met CV onderhoud:

Uw voorletters en achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Merk Mechanisch ventilatiesysteem (MV systeem)

Type MV systeem

Bouwjaar MV systeem

Foto huidige situatie

Betaal opties:
Optie 1: Ik wil maandelijks betalen en verleen hierbij machtiging tot automatische afschrijving van de onderhoud/inspectiebeurt en daarna met ingang van de 1e van de komende maand, maandelijks de abonnement kosten per maand (u betaald hiermee de kosten voor het volgend abonnementjaar vooruit).

Optie 2: Ik betaal de onderhoudskosten volledig aan de monteur tijdens de onderhoud/inspectiebeurt en doe dat telkens tot wederopzegging.

Indien gekozen voor automatische afschrijving:

Uw IBAN

Ten name van

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Wij bevestigen uw aanmelding per e-mail en nemen daarna telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de onderhoud/inspectiebeurt.