Voorwaarden onderhoudsabonnement Mechanisch Ventilatie systeem

Het abonnement start met een onderhoudsbeurt, eventuele reparaties vallen nog niet onder het abonnement. Voor de betaling kan u kiezen om het bedrag voor twee jaar ineens te voldoen of maandelijks te betalen.

Bestel!

Onder het basisonderhoudsabonnement vallende diensten zijn:

  • Het 1 keer per jaar uitvoeren van een onderhouds-/inspectiebeurt. Waarbij in het 1e en 3e jaar een grote beurt uitgevoerd wordt (MVG) waarbij de afzuigunit en de kanalen gereinigd worden en in het 2e + 4e jaar een kleine beurt (MVK) waarbij alleen de afzuigunit gereinigd wordt.
  • Het verhelpen van storingen.

Niet onder het basisabonnement vallende diensten zijn

  • Storingen die zijn ontstaan door een probleem in nutsvoorzieningen, blikseminslag, e.d.
  • Het vervangen van het complete MV-systeem.
  • Reparaties aan installatiedelen buiten het MV-systeem.
  • Als het toestel of delen daarvan niet goed of veilig bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

Ingangsdatum/looptijd

Het abonnement gaat in direct na de eerste onderhoudsbeurt en geldt voor 2 jaar, omstreeks dezelfde periode in ieder volgend jaar bellen wij u om opnieuw een afspraak te maken voor de onderhoudsbeurt en wordt behoudens opzegging stilzwijgend verlengd.

Betalingen

Betalingen van de onderhoudsabonnementen doormiddel van:

  • het invullen van de incasso machtiging.
  • een √©√©nmalige incasso machtiging afgeven aan de monteur na de onderhoudbeurt.
  • contante betaling aan de monteur na de onderhoudsbeurt.

Betalingen van reparaties c.q. onderdelen contant middels contante of pin betaling aan de monteur conform het bedrag op de werkbon.
Wij behouden ons het recht voor de abonnementsprijs i.v.m. kostenstijging middels een prijsstijging door te berekenen.


Bestel het onderhoudsabonnement Mechanisch Ventilatie systeem (MV):

Uw voorletters en achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Merk Mechanisch ventilatiesysteem (MV systeem)

Type MV systeem

Bouwjaar MV systeem

Foto huidige situatie

Betaal opties:
Optie 1: Ik wil maandelijks betalen en verleen hierbij machtiging tot automatische afschrijving van de onderhoud/inspectiebeurt en daarna met ingang van de 1e van de komende maand, maandelijks de abonnement kosten per maand (u betaald hiermee de kosten voor het volgend abonnementjaar vooruit).

Optie 2: Ik betaal de onderhoudskosten volledig aan de monteur tijdens de onderhoud/inspectiebeurt en doe dat telkens tot wederopzegging.

Indien gekozen voor automatische afschrijving:

Uw IBAN

Ten name van

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Wij bevestigen uw aanmelding per e-mail en nemen daarna telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de onderhoud/inspectiebeurt.